Er groeit (weer) MOS in OLVA De Meersen...

Dit schooljaar wil de MOS-werkgroep (Milieuzorg Op School) zorg voor het milieu meer in de kijker plaatsen binnen het dagelijkse schoolleven van Olva De Meersen.
Uit de vijf MOS-pijlers (afval, water, energie, natuur op school en mobiliteit) selecteerden we er drie voor dit schooljaar:

Mobiliteit

We proberen kinderen die veilig en milieuvriendelijk naar school komen extra te stimuleren.
Fietsers worden op regelmatige basis gecontroleerd door leerkrachten van de werkgroep of ze goed zichtbaar zijn in het verkeer.
Wie dagelijks zijn/haar fluo-hesje aantrekt om naar school te fietsen krijgt af en toe een stempel.
Een volle stempelkaart wordt na Pasen beloond.
Voor volgend schooljaar bekijken we samen met de verkeerswerkgroep hoe we nog meer kinderen en ouders kunnen stimuleren om milieuvriendelijker naar school te komen.

Afvalpreventie

Doordat steeds meer kinderen gebruik maken van brooddozen en er op school over de middag enkel gekoeld kraantjeswater en soep wordt aangeboden wordt de vroegere aanzienlijke hoeveelheid PMD-afval tot bijna niets herleid.
Via diverse acties wordt het probleem van zwerfvuil op de speelplaatsen en het strikter scheiden van afval regelmatig in de kijker geplaatst.
Zo werd onder meer geïnvesteerd in diverse kleine en grote papiercontainers, werden extra compostvaten voorzien  en houden een aantal klassen regelmatig een zwerfvuilactie rond de schoolgebouwen.

Natuur op school

Vanaf het derde trimester kunnen  kinderen van de lagere school die dit willen wekelijks over de middag onder leiding van leerkrachten aan de slag om het groen op ons schooldomein mee te onderhouden.
Met de opbrengst van de schoolfuif werd daarvoor ook tuinmateriaal aangekocht.

Meer info over onze Mos-activiteiten kunt u via de blog verder volgen.
Reacties, tips en haalbare voorstellen zijn trouwens steeds welkom !

Namens de MOS-werkgroep: Juffen Lieselot en Lindsey en meesters Arjen, Tuur en Piet